Carea i ett nötskal

I Finland ankommer ansvaret för anordnandet av social- och hälsovårdstjänster på medborgarnas hemkommun. När det gäller den specialiserade sjukvården och specialomsorgen om utvecklingsstörda ska kommunerna höra till en samkommun, som ansvarar för anordnandet av sådan service tillsammans med kommunerna. Samkommunen ansvarar för anordnandet av akutvård och brådskande vård samt för vården av patienterna som remitterats dit. Medlemskommuner i samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen – alltså Carea – är Fredrikshamn, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax.

EU-medborgare har rätt att få service enligt samma princip. Med vissa länder har särskilda avtal gjorts. Se närmare om dem i avsnittet om klientkostnader.

Careas tjänster produceras i Kymmenedalens centralsjukhus, Kymmenedalens psykiatriska sjukhus och i socialtjänstenheterna. Samkommunen köper dessutom tjänster från universitetssjukhuset i Helsingfors och sjukhuset Orton.

Tänk på att inte ta med färska blommor och att inte använda starka dofter, då det kan finnas allergiker på avdelningen.

Kontakt

Carea - Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen
Kotkantie 41
48210 Kotka

Växel 05 220 51
Fax 020 633 5400
Fax, arkiv 020 633 5466
kirjaamo(at)carea.fi

Nödsituation:
Ring 112

Brådskande fall, första hjälpen:
Kymmenedalens centralsjukhus, Kotka
020 633 1000

Pohjois-Kymen sairaala (norra Kymmene sjukhus), Kouvola
020 615 1601

Tandläkarjour:
måndag - fredag 16-21, veckoslut och vardagshelger 10–21

Kymmenedalens centralsjukhus, Kotka
020 633 1000

 

 

 

Klientavgifter

Kostnadsansvarig för en i Finland bosatt användare är tjänsteanvändarens hemkommun. Enligt gällande lagstiftning är en tjänsteanvändare som har hemortsrätt skyldig att själv stå för klientavgiften som subventioneras med skattemedel.

Klientavgifterna inom samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen grundar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården samt på beslut av samkommunens styrelse.

Klientavgifter (pdf) »

De som bor i EU/EES-länder bör visa sin rätt till omedelbar sjukvård genom att uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort, en E-blankett (E111 vanligast). För dem som bor i Storbritannien och norra Irland samt i de nordiska länderna räcker det med att uppvisa passet eller ett ID-kort. De som söker sig till icke omedelbar vård bör uppvisa blanketten E112, i annat fall uppbärs en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Finland har ingått ett avtal med Québec i Kanada, enligt vilket sjukvården för arbetande, studerande och deras familj ersätts under en tillfällig vistelse i Finland. Avtalet med Australien ersätter den omedelbara sjukvården för dem som tillfälligt vistas i Finland, men avtalet gäller inte för studeranden. För dem som kommer från dessa länder är klientavgifterna de samma som för dem som bor stadigvarande i Finland. För att få rätten räcker det med att uppvisa ett pass eller ett ID-kort.

Personer som kommer från andra länder än från EU- eller avtalsländer ska betala avgifter som motsvarar de verkliga kostnaderna för såväl omedelbar som för icke omedelbar vård.

Personer från andra länder som söker icke omedelbar vård bör avtala om att få vård och om hur vården ska arrangeras med överläkaren inom ifrågavarande specialområde. Kostnaderna för vården bör betalas innan vården inleds.

Utlänningar, vilkas hemkommun är i Finland, betalar samma avgifter som de som bor stadigvarande i Finland.