Palaute

  Olemme ottaneet käyttöön uuden asiakaspalautejärjestelmän. Palautetta pääset antamaan tästä

  Järjestelmässä voit täyttää hymynaamakyselyn, kirjoittaa vapaamuotoisen kiitos, moite tai kehittämisehdotuksen, tai antaa palautetta molemmilla tavoilla. Palautteen voi puolestanne
  täyttää omainen tai läheinen.  

  Antamalla yhteystiedot, saat halutessasi vastuukäsittelijältä vastauksen asian käsittelystä.
  Voit antaa luvan myös palautteenne julkaisuun (henkilötietoja ei julkaista, eikä arkaluontoista
  tai hoitoon liittyvää tietoa). Tämän johdosta järjestelmästä voi jatkossa myös katsoa muiden
  antamia julkaistuja palautteita että peukuttaa niitä.

  Saamamme palautteen avulla pyrimme lisäämään asiakaslähtöisyyttä ja läpinäkyvyyttä sekä
  hyödyntämään saatuja palautteita systemaattisemmin toiminnan, prosessien, asiakaspalvelun
  ja palveluiden laadun kehittämiseen.  

   

  Perusterveydenhuollon palautteet tulee osoittaa kyseiselle kunnalle.

   

  Potilaan oikeuksiin liittyvät yhteydenotot »

  Potilastietopyynnöt »

  Ilmoitus vaaratilanteesta »