Tule oppimaan Careaan

 

Ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan opintoihinsa liittyviä työssäoppimis-/harjoittelujaksoja organisaatioomme.

Tutustu sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille tarkoitettuihin yleisperehdytysohjeisiin kohdassa Harjoittelumahdollisuudet - Hoitotyö - Perehdytys. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sähköinen tunnistaminen

Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea käyttää sähköistä potilastietojärjestelmää ja potilastietojen käsittely (potilastietojen lukeminen ja kirjoittaminen) edellyttää tietojärjestelmäoikeuksia. Carea vastaa potilastietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Potilastietoja käsittelevät henkilöt tulee yksilöidä, tunnistaa ja todentaa yksiselitteisesti.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tulee kirjautua potilastietojärjestelmiin kuvallisella terveydenhuollon henkilöstökortilla. Tämä edellyttää, että VRK -kortti on hankittu ennen jakson alkamista.

VRK -kortti on kuvallinen ja siinä on sähköisen henkilöllisyyden todentava varmenne.

Varmista, että harjoittelu-/työssäoppimisenjaksosi on vahvistettu (Jobstep/opettaja tai opettaja) ennen ajan varaamista. Ota mukaasi tunnistamisasiakirja (ajokortti, henkilökortti, passi) ja todistus suoritetusta Kanta -verkkokurssista. Verkkokoulun nimi on Tietojen turvallinen käsittely ja se löytyy osoitteesta https://verkkokoulut.thl.fi/fi/web/kanta/tietoturva/sisallot

Ohje opiskelijalle löytyy tästä.

Ensimmäisen harjoittelujakson alkaessa opiskelija allekirjoittaa tietoturvasitoumuksen harjoitteluyksikössään. Sitoumus on voimassa opiskelun ajan Careassa.Tulosta sitoumuslomake tästä kahtena kappaleena ja ota se mukaasi.