Carea kehittää ja kehittyy.

Täydennyskoulutuksen merkitys korostuu terveydenhuollossa erityisesti, koska hoitokäytännöt muuttuvat lääketieteen, biotieteiden, terveystieteiden ja teknologian kehityksen myötä. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa kouluttautumista ja kehittämistoimintoihin osallistumista koko henkilökunnalle.

Carean tavoitteena on kehittää henkilöstöä, jotta koko työympäristö voisi kehittyä. Alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset ja verkko-oppimisympäristö Aksoni luovat pohjan onnistuneelle kasvulle.