Toinen Pohjois-Kymen sairaalan suljettuina olleista osastoista avataan jälleen syyskuussa

  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea joutui lääkäripulan takia sulkemaan Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastot 2 ja 3 viime keväänä. Nyt osaston 3 avaaminen uudelleen on varmistunut, kun Carea saa lisättyä lääkärityövoimaa ostopalveluna. Osasto avataan syyskuun puolivälissä.

  Suljettuna olevan osaston avaaminen lisää käyttöön 23 vuodepaikkaa Pohjois-Kymen sairaalasssa. Ostopalvelulääkärien saamisen lisäksi PoKSin osastolla 1 aloittaa syyskuussa yksi uusi virkalääkäri, mikä osaltaan vahvistaa sairaalan lääkäritilannetta. Osaston 2 avautuminen riippuu lääkäriresurssin saatavuudesta, ja tilanne selviää tulevan syksyn aikana. Lääkäreitä osastoille haetaan edelleen niin julkiselta puolelta kuin ostopalveluista.

  Hoitajia rekrytoitu POKSiin - kaikki avoimena olevat paikat saadaan täytettyä

  PoKSin suljettuna olevien osastojen avaaminen vaatii myös riittävän hoitajaresurssin. Osaston avaaminen elokuun olisi ollut haaste hoitohenkilöstönkin kannalta, mutta syyskuulle riittävä resurssi on jo varmistettu. PoKSissa oli avoimena kuusi sairaanhoitajan tehtävää ja nämä kaikki saadaan täytettyä aivan lähiaikoina.

  Kokonaisuudessaan sairaanhoitajien paikkoihin hakijoita on vähemmän kuin aikaisemmin, sillä hoitotyön ammattilaisille on laajasti tarvetta. Pääosa vakituisiin työsuhteisiin palkatuista on jo tehnyt määräaikaisuuksia Carealla tai kunnissa. Kymenlaakson ulkopuolelta hakijoita tulee erityisesti päivystykseen, teho-valvontaan ja leikkausyksikköön.

  Suurin haaste on kuitenkin löytää henkilökuntaa määräaikaisiin, kuten perhe- ja opintovapaiden, sijaisuuksiin sekä äkillisesti alkaviin pidempien poissaolojen sijaisuuksiin.

  Carealla ja Kouvolalla tiivis yhteistyö kotiuttamisessa

  Paikkatilanne KOKSin ja PoKSin osastoilla on ollut kesäkuukausina ajoittain haastava. KOKSissa ennen kaikkea kirurgian osastoilla on ollut täyttä kesäkuukausina. Kesän aikana vajaa sata kouvolalaista on ollut jatkohoidossa joko Hoikussa tai Haminan ja Karhulan sairaaloissa. Sairaalasiirtojen koordinoinnissa otettiin KOKSissa kesän alussa käyttöön uusia käytäntöjä, joiden on jo nyt todettu vaikuttaneen positiivisesti toimintaan ja mm. hoitajien ajankäyttöön.

  Yhteistyötä Kouvolan kanssa kotiuttamisessa on tehty tiiviisti ja muiden muassa jatkohoitoon kotiuttamisyksiköihin on päässyt hyvin kesän aikana. PoKSissa työskentelee arkisin kaksi Kouvolan kaupungin kotiuttamishoitajaa. He koordinoivat potilaita jatkohoitoon kotiuttamisyksiköihin ja tekevät yhteistyötä hoitajien kanssa yleisesti potilaiden kotiuttamiseen liittyvissä asioissa. Toimintaa myös kehitetään vahvasti yhteistyössä.

   

  Lisätietoja antavat:

  Marja-Liisa Mäntymaa, va. johtajaylilääkäri, marja-liisa.mantymaa@carea.fi, 044 223 1418

  Pia Rantamäki, johtajaylihoitaja pia.rantamaki@carea.fi, 020 633 2004

  Pirkko Leppänen, ylihoitaja pirkko.leppanen@carea.fi, 020 615 1612

   

  Kaikki ajankohtaiset