Tammikuussa aloittavasta sote-kuntayhtymästä Kymsote

  ​Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean yhtymäkokous on 14.8.2018 hyväksynyt 1.1.2019 aloittavan laajennetun kuntayhtymän oheisnimen. Virallisen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä -nimen rinnalla ja päivittäiskäytössä laajasti tullaan käyttämään nimeä Kymsote.
   
  Sote-kuntayhtymälle luotu oheisnimeä päivittäisviestintään kevään ja alkukesän ajan
   
  Kymenlaakson uudelle sote-kuntayhtymälle  haettiin kevään ja alkukesän ajan lyhyttä ja helppokäyttöistä nimeä nimenomaan päivittäiskäyttöön. Nimeä on ideoitu erilaisissa kokoonpanoissa, ja lopuksi omissa kyselyissään mielipiteensä antoivat ensin kuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä toukokuun lopussa ja viimeisemmäksi kesäkuun alussa kuntien ja kuntayhtymän henkilöstö.
   
  Erityisesti henkilöstölle järjestetylle kyselylle haluttiin antaa paljon painoarvoa. Kyselyn vastausten perusteella loppusuoralle ehdokkaiksi nousivat Carea, Kymcare ja Kymsote. Näistä poliittinen ohjausryhmä päätti ehdottaa nimen Kymsote viemistä Carean hallituksen käsittelyyn. Carean hallitus hyväksyi esityksen kesäkuun lopussa.
   

  Kaikki ajankohtaiset