Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla poikkeusjärjestelyjä

  Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carea on joutunut väliaikaisesti sulkemaan Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastot 2 ja 3 haastavan lääkäritilanteen takia. 

  Molemmat osasto on tyhjennetty potilasturvallisuuden takaamiseksi sairaalan sisäisin osastosiirroin. Osastot 1, 4 ja 5 toimivat edelleen normaalisti. Tarpeen vaatiessa potilaita siirretään myös Kymenlaakson keskussairaalaan.

  Mikäli kouvolalaisten potilaiden jatkohoitoa ei voida tilapäisesti toteuttaa PoKSin vuodeosastoilla, toteutetaan jatkohoito soveltuvin osin muissa alueen hoitolaitoksissa potilasturvallisuutta vaarantamatta. 

  Pohjois-Kymen sairaalan poliklinikkatoimintaan vuodeosastojen sulkemisella ei ole vaikutusta.

  Carean hallitus sai katsauksen Poksin tilanteesta kokouksessaan 18.5. Tämän perusteella hallitus antoi täyden tuen kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon johdolle toimissaan Poksin tilanteen ratkaisemiseksi. Lue hallituksen tiedote.

  Kaikki ajankohtaiset