Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke etenee aikataulussa – louhintatyöt täydessä vauhdissa

  Kymenlaakson keskussairaalan lisärakennus etenee tavoitellusti ja kokonaisuudessaan laajennus- ja peruskorjaushanke on pysynyt hyvin aikataulussa. Tällä hetkellä työmaalla tehdään maanrakennustöitä, jotka sairaala-alueella tuntuvat ja kuuluvat muiden muassa räjäytyksiä vaativina louhintatöinä.

  Louhintatöiden haittoja sairaalan toimintaan pyritään minimoimaan

  Räjäytystyöt vaikuttavat sairaalan toimintaan ja aiheuttavat lyhyitä toimintakatkoksia osassa sairaalan toimintoja, kuten röntgen-, laboratorio- ja sädehoitopalveluissa. Asiakkaille aiheutuva haitta halutaan kuitenkin pitää mahdollisimman vähäisenä: esimerkiksi 14.8. alkaen päivittäisten räjäytyksien aikataulua on muutettu niin, että mm. sädehoidossa toiminnalliset katkot ovat virka-aikana vain kerran päivässä. Myös louhintatöiden meluhaitta sairaala-alueella on vähentymässä, sillä louhinnat etenevät jo sairaalarakennuksesta poispäin. Kokonaisuudessaan louhintatyöt on tarkoitus saada päätökseen marraskuussa.

  Rakennusurakoitsijaksi valittu Skanska Talonrakennus Oy

  Carea Sairaalat Oy:n hallitus on valinnut keskussairaalan laajennuksen toisen rakennusvaiheen suurimmat urakoitsijat. Suurimman urakan, eli rakennushankkeen toteuttajaksi on valittu Skanska Talonrakennus Oy. Lisäksi hallitus on päättänyt valita putki- ja ilmanvaihtourakoiden toteuttajaksi R.A. Wickholm Oy:n Elimäeltä. Sähköurakoitsijaksi valittiin Sähköneliö Oy:n Lahdesta, mutta valinnasta tehtiin oikausuvaatimus, jonka käsittelyssä hallitus päätyi kumoamaan valinnan ja kilpailuttamaan sähköurakoinnin uudestaan. Uusi kilpailutus tehdään syksyn aikana.

  Loput toisen rakennusvaiheen urakoitsijat tullaan valitsemaan heti alkusyksystä. Hankkeen toisen rakennusvaiheen on tarkoitus käynnistyä näillä näkymin marras-joulukuussa.


  Lisätietoja antavat talousjohtaja Helena Kinnunen helena.kinnunen@carea.fi ja rakennuttajapäällikkö Markku Lalu markku.lalu@carea.fi.

  Muokattu: Tieto sähköurakoitsijan valinnasta.

  Kaikki ajankohtaiset