Vastuu saa välittämään.

  Carealla
  on vastuu erikoissairaanhoidosta ja erityishuollosta
  on vastuu palvelujen laadusta ja tehokkuudesta
  on vastuu palvelujen tuottamasta terveyshyödystä ja toimintakyvystä
  on vastuu inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta
  on vastuu ihmisten itsemääräämisoikeudesta
  on vastuu ihmisestä asiakkaana, potilaana, työntekijänä ja kansalaisena