Psykiatria

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Sairaalankuja 3 d
45750 Sairaalamäki
Vaihde 05 220 51

Psykiatrian yhteystiedot »

 

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala sijaitsee Kouvolassa Pohjois-Kymen sairaalan vieressä. Sairaalassa on viisi aikuispsykiatrista osastoa, nuorisopsykiatrian osasto, lastenpsykiatrian osasto ja Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka sekä toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö. Sairaalahoitoon tullaan lääkärin lähetteellä.

Nuorisopsykiatrialla on avohoitopalveluita tarjoavat poliklinikat Kotkassa ja Kouvolassa. Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka toimii Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa ja Kotkassa on avohoitopalveluita tarjoava lastenpsykiatrian poliklinikka.

Kymenlaakson keskussairaalassa toimiva yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa psykiatrisen erikoissairaanhoidon konsultaatiopalveluja somaattisen erikoissairaanhoidon potilaille. Vastaanotolle tullaan hoitavan lääkärin lähetteellä.

Psykiatrisessa hoidossa avohoito on aina ensisijainen hoitomuoto sairaalahoitoon nähden. Aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon avopalvelujen järjestämisestä Kymenlaakson alueella vastaavat kunnat. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitopalveluihin hakeudutaan lähetteellä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielenterveystalo.fi-nettipalvelu on tarkoitettu kaikille mielenterveys- ja päihdeasioista kiinnostuneille.