Päivystysosasto

Kymenlaakson keskussairaala
Kotkantie 41
48210 KOTKA

p.  020 633 6056

Ylilääkäri: Petri Loikas
Palvelutoiminnan esimies: Jari Hinkkurinen
Palveluesimies: Sirpa Lempiäinen
 

 

 

Päivystysosasto sijaitsee keskussairaalan pohjakerroksessa kahvion lähellä. Päivystysosasto on osa päivystysaluetta. Osastolla hoidetaan kaikkien muiden erikoisalojen aikuispotilaita, lukuun ottamatta psykiatrisia potilaita. Osastolla on 20 paikkaa ja yksi 4 hengen tarkkailuhuone.

Hoitoaika osastolla on maksimissaan 48h.Osastolle on tyypillistä, että potilaita tulee ja kotiutuu yksiköstä kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. Mikäli lyhyt hoitojakso ei ole riittävä, järjestetään potilaalle jatkohoitopaikka esimerkiksi keskussairaalan vuodeosastolta tai muiden palvelujen piiristä. Jatkohoito voi olla esimerkiksi kotona, tehostetun tuen turvin tai kotisairaalassa, kotihoidossa. Kotiutushoitaja, fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta auttavat kotiutuksiin liittyvissä käytännön järjestelyissä. Osastolle voi tulla vierailuille kaikkina vuorokauden aikoina.

Lähes kaikki päivystysosaston potilaat tulevat päivystyspoliklinikalta. He tulevat päivystysosastolle esimerkiksi  lisätutkimuksia, seurantaa ja hoidon aloitusta varten. Päivystysosastolla käy tarvittaessa lähes kaikkien erikoisalojen lääkäreitä. Tarkkailuhuoneessa hoidetaan esim. rytmihäriö- tai hengitysvaikeus potilaita, päänsä loukanneita tai muutoin tarkkailua vaativia potilaita. Tarkkailuhuoneessa työskentelee aina kokenut sairaanhoitaja. Hoitotyötä toteutetaan moniammatillisena ryhmätyönä, jokaisen potilaan yksilöllinen tilanne huomioiden.


Anna palautetta

Voit antaa palautetta oheisen linkin kautta. 

ANNA PALAUTE