Valmistautuminen

Lonkan tekonivelleikkaukseen päädytään yleensä, mikäli muilla hoitotoimenpiteillä liikerajoitukset ja kivut eivät enää ole hallittavissa tai mikäli oireet haittaavat selvästi jokapäiväistä elämää. Lonkan tekonivelleikkaus on mullistanut monien potilaiden elämän lieventämällä kipua ja mahdollistamalla taas aktiivisen toiminnan. Mahdolliseen uusintaleikkaukseen voi johtaa tekonivelen kuluma tai irtoama.

Lonkan tekonivelleikkaukseen valmistaudutaan huolellisesti, sillä leikkaus on aina rasite elimistölle. Teidän oma osuutenne leikkaukseen valmistautumisessa on erittäin tärkeää. Mahdollisimman hyvä terveydentila, yleiskunto sekä lihasvoima edesauttavat leikkauksesta toipumista. Lisätietoa aiheesta on saatavilla linkistä Tekonivelleikkaukseen valmistautuminen.

Ensikäynti

Ensikäynnillä ortopedi arvioi leikkaustarpeen ja kertoo Teille leikkaukseen liittyvistä riskeistä. Tämän perusteella tehdään mahdollinen leikkauspäätös.

Ensikäynnillä sairaanhoitaja ohjeistaa Teitä hammastarkastuksista sekä tulehdusten ja perussairauksien hoitamisesta sekä antaa ohjeita leikkaukseen valmistautumiseen.

Yleiskunto

Lonkan tekonivelleikkaus on vaativa leikkaus ja leikkauksen onnistumisen kannalta hyvä yleiskunto ja lihasvoima ovat tärkeitä tekijöitä. Ne nopeuttavat leikkauksesta toipumista sekä fyysisen toimintakyvyn parantumista.

Jos Teillä on perussairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, tulee niiden olla hyvässä tasapainossa ennen tekonivelleikkausta. Tarvittaessa perussairauteen tai -sairauksiin liittyvät hoidot ja tutkimukset tulee tehdä riittävän ajoissa ennen leikkausta.

Tulehdusten ehkäisy ja hoito

Leikkauksen yleisimpiä esteitä ovat tulehdukset. Tulehdus voi levitä veriteitse lonkkaan ja aiheuttaa sen infektoitumisen, joten on erittäin tärkeää, että mahdolliset tulehdukset on hoidettu hyvissä ajoin ennen tekonivelleikkausta.

Esteenä leikkaukselle voivat olla virtsatie-, hammas-, hengitystietulehdukset sekä kynsien ja varpaiden ihottumat ja haavat. Oireita tulehduksesta voivat olla virtsan paha haju tai kirvely virtsatessa, hampaiden vihlonta, ikenien ja hampaiden aristus syödessä, hengityksen paha haju, varpaiden välien hautumat tai haavaumat, nivustaipeiden aristukset, hautumat tai haavaumat ja naisilla rintojen alustan hautumat tai haavaumat.

Mikäli epäilette, että Teillä on jokin leikkausta estävä infektio ottakaa yhteyttä omalääkäriinne.

Ihonhoito

Iholla olevat mahdolliset tulehdukset Teidän tulee hoidattaa pois ennen tekonivelleikkaukseen tuloanne. Mikäli Teillä on jokin krooninen ihosairaus, tulisi sen olla mahdollisimman hyvässä vaiheessa leikkauksen ajankohtana.

Lisäksi ennen leikkausta on vältettävä ihon hankaamista, haavautumista ja ihokarvojen poistamista. Merkille pantavia ovat myös erilaiset säärihaavat, rakkulat ja palovammat. Kynsien leikkauksen yhteydessä tulee välttää kynsivallien vaurioittamista.

Jalkojen hoito

Jalkasilsa eli jalkasieni on hyvin yleinen vaiva. Jalkasienen oireita ovat varvasvälin hautumat, haavaumat ja kutina. Hoitamaton jalkasieni voi levitä ja tulehtua koko jalkapohjan alueelle. Umpikengät, jalkojen hikoilu sekä tiiviit varvasvälit ovat riskiä lisääviä tekijöitä jalkasienen ilmenemiselle. Jalkojen huolellinen kuivaus aina pesun jälkeen on tärkeää, koska juuri kosteus altistaa sieni- ja bakteeritulehduksille.

Mikäli Teillä on joitakin edellä mainituista oireista, ottakaa tarvittaessa yhteyttä omalääkäriinne. Lisäksi suosittelemme käyntiä jalkojenhoitajalla, mikäli ette itse pysty tarkistamaan varpaanvälienne kuntoa. Jalkojenhoitaja tarkistaa jalat ja antaa tarvittaessa Teille hoito-ohjeita.

Suu ja hampaat

Leikkaukseen jonotusaikana Teidän tulee käydä hammaslääkärissä tarkistuttamassa hampaittenne kunto, sillä suu ja hampaat tulee olla hoidetut tekonivelleikkaukseen tullessa. Terve suu parantaa tekonivelleikkauksen onnistumismahdollisuutta.

Hampaiden tulehduspesäkkeet voivat aiheuttaa bakteerien määrän kasvun verenkierrossa ja levitä leikkausalueelle. Näitä tulehduspesäkkeitä voi olla suun limakalvoilla, ikenissä, hampaistossa sekä leukaluussa, jopa hampaattomassa leukaluussa. Tulehduspesäkkeet voivat olla piileviä siten, että ne voidaan havaita ainoastaan röntgenkuvauksella. Hampaat tulee kuvata ennen tekonivelleikkausta (ortopantomografia sekä tarvittaessa lisäkuvat). Myös hampaattomat leuat tulee kuvata.

Kertokaa hammaslääkärillenne käyntinne yhteydessä, että olette tulossa tekonivelleikkaukseen, jolloin mahdolliset hoitotoimenpiteet ehditään tehdä hyvissä ajoin ennen tekonivelleikkausta. Pyytäkää hammaslääkäriltänne todistus, että hampaanne ja suunne on hoidettu ja tuokaa todistus sairaalaan, kun tulette leikkausta edeltävään tulotarkastukseen prepoliklinikalle. Lisää tietoa aiheesta löytyy linkistä tekonivelleikkaus, hampaiston hoito ennen tekonivelleikkausta.

Ravitsemus

Hyvä fyysinen kunto ja ravitsemustila ennen leikkausta nopeuttavat toipumista. Tekonivelleikkaus lisää elimistön energian, vitamiinien ja kivennäisaineiden tarvetta. Vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve pysyy samana, vaikka energian tarve vähenee. Leikkaushaavan paraneminen ja uuden tekonivelen kiinnittyminen luuhun ovat toipumisvaiheessa keskeisiä asioita.

Huomattava ylipaino voi vaikeuttaa leikkausta teknisesti, hidastaa haavan paranemista, lisätä laskimotukoksen ja tekonivelen irtoamisen riskiä sekä pitkittää toipumisaikaa. Jokainen ylimääräinen painokilo lisää lonkkaan kohdistuvaa kuormitusta kolminkertaisesti. Terveellinen ravinto, riittävä lepo ja liikunta ylläpitävät sekä parantavat yleiskuntoa. Laihdutus- ja ruokavalio-ohjeita saatte tarvittaessa oman paikkakuntanne terveyskeskuksesta. Lisätietoja ravitsemuksesta saatte linkistä Ravitsemusohjeita tekonivelleikkaukseen valmistuvalle ruokaa nauttien.

Liikunta

Hyvä lihasvoima ja yleiskunto nopeuttavat leikkauksesta toipumista. Teidän on hyvä vahvistaa lihaksianne ja ylläpitää lonkkanivelen liikkuvuutta kipujen ja oireiden sallimassa rajoissa. Sopivia liikuntamuotoja ennen leikkausta ovat esimerkiksi kävely, vesivoimistelu, uinti, pyöräily ja voimistelu. Voitte hyödyntää tältä sivustolta löytyviä harjoituksia ja tehdä niitä jo ennen leikkausta kuntoutumisen helpottumiseksi. Lisätietoa aiheesta löytyy linkistä nivelrikko ja liikunta sekä Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy.

Nivelrikko ja liikunta

Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy

Apuvälineet

Leikkaukseen valmistautuessanne Teidän on hyvä miettiä leikkauksen jälkeistä selviytymistä kotona, kuten ruoan laittoa, kaupassa käyntiä ja siivoamista, koska leikkauksen jälkeen liikutte kyynärsauvojen tuella 4 - 8 viikkoa ja käytätte muita apuvälineitä 8 viikkoa. Yksilölliset ohjeet kyynärsauvojen ja apuvälineiden käyttöajoista saatte leikkauksen jälkeen.

Apuvälineiden käyttö helpottaa itsenäistä selviytymistä kotona. Apuvälineiden avulla vältetään asennot ja liikkeet, jotka eivät ole suositeltavia parin ensimmäisen leikkauksen jälkeisen kuukauden aikana.

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvitsette seuraavia apuvälineitä:

  • Kyynärsauvat
  • WC-pöntön korotin
  • Sängyn jalkojen korotukset
  • Korotettu istuintyyny
  • Tarttumapihdit
  • Pitkävartinen kenkälusikka ja sukanvetolaite

Apuvälineet saatte lainaksi kotikuntanne Apuvälinelainaamosta ennen leikkaukseen tuloa. Voitte tarvittaessa lainata myös muita toimintaanne helpottavia ja turvallisuutta lisääviä apuvälineitä, kuten esimerkiksi korkean suihkutuolin. Apuvälineistä tarvitsette ottaa sairaalaan mukaanne ainoastaan kyynärsauvat. Ottakaa lisäksi sairaalaan mukaan tukevat, helposti puettavat sisäjalkineet.

Tupakointi ja alkoholi

Tupakointi on suositeltavaa lopettaa viimeistään kuukautta ennen leikkausta, koska tupakan ainesosat vaikuttavat leikkauspotilaan elintoimintoihin. Mikäli tupakoinnin lopettaminen on mahdotonta, suosittelemme korvaustuotteiden käyttöä.

Jatkuva ja runsas alkoholin käyttö vaatii asianmukaista hoitoa ennen leikkausta. Tekonivelleikkausta ei voida tehdä päihtyneelle. Alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet vaikeuttavat leikkauksesta kuntoutumista ja toipumista.

Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tehtävänä on turvata väestön terveellinen työ-ja elinympäristö, hyvä terveys ja toimintakyky sekä riittävä toimeentulo, palvelut ja sosiaalinen turvallisuus eri elämäntilanteissa (Lähde www.stm.fi). Sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten osalta saatte lisätietoa sivulta www.kela.fi sekä kotipaikkakuntanne sosiaalitoimistosta.