Kirurgia

Kymenlaakson keskussairaala
Kotkantie 41
48210 Kotka

Ylilääkäri: Pälvi Vento


LEIKO=leikkaukseen kotoa

Kymenlaakson keskussairaalassa toimii kahdeksan kirurgian alaa: ortopedia ja traumatologia, käsikirurgia, vatsaelin- ja yleiskirurgia, rintaelin- ja verisuonikirurgia, urologia ja plastiikkakirurgia ja lastenkirurgia.

Meillä on kaksi leikkaussaliyksikköä: päiväkirurginen yksikkö ja iso leikkaussali. Päiväkirurgisen yksikön leikkauspotilaat kotiutuvat jo leikkauspäivänä. Tällaisia leikkauksia ovat esim. nivelten tähystysleikkaukset, nivustyrä- ja käsikirurgiset leikkaukset. Isossa leikkaussalissa leikatut potilaat jäävät vuodeosastolle toipumaan.

Olemme panostaneet tekonivelpotilaiden ja syöpäpotilaiden leikkaushoitoon. Hoitoon pääsy on nopeaa ja kuntoutus sekä nopea toipuminen ovat päämääriämme. Vähän kajoava kirurgia eli tähystyskirurgia on laajalti käytössä sairaalassamme. Traumatologimme hoitavat murtumat, nivelten sijoiltaan menot ja muut vammat ripeästi.

Leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat sairaalaan leikkauspäivänä. LEIKO-hoitajat ohjaavat ja valmistavat potilaan leikkaukseen. Heiltä voi tiedustella jonotilannetta ja leikkaukseen tuloon liittyvistä käytännön asioista.