Apuvälineet

Apuvälinekeskus

Kirkkokatu 21, 48100 Kotka

Esteetön sisäänkäynti Koulukadun parkkialueen puolelta.

Soittoaika ma-pe klo 9.00-15.00

Erikoissairaanhoidon apuvälineet
p. 020 633 6210

Perusterveydenhuollon apuvälineet
p. 020 633 6211

Palvelupäällikkö: Reija Lipponen,
p. 020 633 2967
Erikoissairaanhoidon Apuvälinekeskus lainaa vaativat erikoisapuvälineet. Perusapuvälineet lainataan asiakkaan kotikunnan terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta. Kotkalaiset ja pyhtääläiset saavat perusapuvälineet Apuvälinekeskuksesta.
 
Erikoissairaanhoidon apuvälineyksikkö lainaa mm.
  • sähköiset kotihoitosängyt
  • nosto- ja siirtolaitteet
  • sähköpyörätuolit

Perusterveydenhuollon apuvälinelainauspisteestä lainataan mm.

  • kyynärsauvat
  • rollaattorit
  • suihkutuolit
  • WC-istuimet
  • peruspyörätuolit

 

Arvot

Asiakaskeskeinen palvelukulttuuri
Kehitämme apuvälinepalveluja yhdessä asiakkaidemme kanssa huomioiden kestävän kehityksen sekä taloudellisen näkökulman.
Toiminnassamme huomioimme asiakkaan tarpeet ja sujuvan palvelun.

Avoin vuorovaikutus työyhteisössä
Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja toistemme työtä.
Arvostamme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua.
Panostamme yhdessä työyhteisön hyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen.

Luotettavuus ja turvallisuus
Olemme ammattitaitoisia ja vastuuntuntoisia työssämme.
Kehitämme toimintaamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvaa apuvälinetarvetta.

Visio

Asiantuntevan ja palveluhenkisen henkilöstön avulla toimimme asiakkaan hyväksi tavoitteenamme palvella koko Carean aluetta tuottamalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut.

Yksikkömme tuottaa asiakkaiden tarvitsemat apuvälinepalvelut kustannustehokkaasti, hyvää laatua arvostaen ja apuvälinetietoisuutta lisäten.

Apuvälinekeskus on haluttu työpaikka ja palveluhenkinen yhteistyökumppani.

Toiminta-ajatus

Tuotamme asiakkaillemme
Laadukasta erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelua Carean jäsenkuntien asukkaille sekä perusapuvälinepalvelut Kotkan kaupungin asukkaille.

Kehitämme
Yksikkömme toimintaa kestävän kehityksen ja liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti.
Yhteistyötä Carean jäsenkuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Järjestämme alueellista koulutusta jäsenkuntien työntekijöille tavoitteena lisätä tietoisuutta apuvälineistä ja niiden oikeasta käytöstä.

Asiakkaitamme
Ovat apuvälineiden käyttäjät, Carean yksiköt, terveyskeskukset, hoivayksiköt ja muut terveydenhuollon yksiköt sekä sidosryhmien edustajat.

Huolehdimme
Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Henkilökunnan ammattitaidon ylläpidosta ja kehittämisestä.
Tuemme asiakkaittemme hyvinvointia ja kuntoututumista tuottamalla laadukasta apuvälinepalvelua.