Tervetuloa palveluidemme käyttäjäksi.

Lisätietoa terveydenhuollon lainsäädännöstä: www.stm.fi

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta.
Vuodesta 2014 alkaen sinulla on yhdessä lähettävän lääkärin kanssa mahdollisuus valita, mihin erikoissairaanhoidon tutkimus- ja hoitopaikkaan eli sairaalaan lähete ohjataan. Valintamahdollisuus koskee julkisia sairaaloita, ei yksityissektoria.
 
Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli sairaanhoitopiirien rajojen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. Kymenlaaksolaisten erityisvastuualue on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue. Tähän kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Tietoa sairaaloista löydät kunkin toimijan internet-sivuilta.

Mitä tarkoittaa hoitotakuu?

Hoitotakuusta säädetään terveydenhuoltolaissa. Hoitotakuu tarkoittaa sitä, että kiireettömään sairaanhoitoon on päästävä tietyssä määräajassa.

Sairaalaan pääsy edellyttää kiireettömässä tapauksessa lääkärin lähetettä. Sairaalassa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta sinne. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas tutkimuksiin sairaalaan.

Hoidon tarpeen arvioinnin edellyttäessä erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa aikaraja on kuusi viikkoa.

Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa aikaraja on kolme kuukautta.