Vertaistuki ja potilasjärjestöt

Potilasjärjestöt ovat vapaaehtoisorganisaatioita, jotka ovat sairastuneita ja heidän omaisiaan varten. Järjestöt tarjoavat ilmaispalveluna tai korvausta vastaan muun muassa opastusta, tietoa, tukea ja julkaisuja sekä virkistys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Järjestötoiminnan tavoitteena on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tasavertaisuuden edistäminen ja elämänlaadun parantaminen.

Liitot pyrkivät tiedottamalla vaikuttamaan kansalaismielipiteisiin ja päättäjiin, tuottavat ja kehittävät palveluita ja yhteistyöverkostoja sekä tukevat alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa.