Sosiaalityön palvelut

  Sosiaalityöntekijät

  Sosiaalityöntekijät auttavat, ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Sosiaalityöntekijöiltä saa tietoa mm. sosiaalitoimen kautta saatavista etuuksista ja palveluista (vammaispalvelut, kotihoito, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jne.), Kelan etuuksista (sairausvakuutus, vammaistuki, hoitotuet, toimeentulotuki jne.), kuntoutuksesta, vakuutusasioista ja eläkkeistä.
   
  Sosiaalityön palvelujen esimiehenä on johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Tasala. Sosiaalityöntekijät toimivat eri yksiköissä Kymenlaakson keskussairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa ja poliklinikoilla sekä sosiaalipalvelujen vastuualueella.
   
  Kaikkien sosiaalityöntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@carea.fi
   
  Johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Tasala p. 044 3838531
  Työhuone Sairaalankuja 3 D, 1. kerros, 45750 Sairaalamäki
   

  Kymenlaakson keskussairaala:

   

  Osasto 7B, syöpätautien pkl, sädehoito, hoitokeskus, naistentautien pkl, ihotautien pkl, sisätautien pkl:lta hematologia, silmätautien yksikkö, korvapkl, hammaspkl
  Sosiaalityöntekijä Ritva Tampio p. 044 2231309
  Työhuone 6. kerros: 6B, huone 10

  Osastot 3B, 5A ja 5B, teho- ja valvontaosasto (kirurgiset potilaat), päiväkirurgian yksikkö, leiko-yksikkö sekä poliklinikat (kirurgia, kuntoutus- ja kipu), päivystys ja päivystysosasto.
  Sosiaalityöntekijä Sari Terkki p. 040 4898 615
  Työhuone laajennusosa, pohjakerros: huone P431

  Osastot 7A, K1, teho- ja valvontaosasto (sisätautipotilaat), dialyysi, sydänvalvonta, sydäntutkimusyksikkö, hengityshalvaushoito sekä poliklinikat (sisätaudit, reuma, neurologia, keuhko).
  Sosiaalityöntekijä Jaana Koskinen p. 044 2231359
  Työhuone laajennusosa pohjakerros: huone P432

  Lastentautien vuodeosasto, lastenneurologian vuodeosasto, synnytys- ja naistentautien osasto 8B, synnytyssali sekä poliklinikat (lastentaudit, lastenneurologia ja äitiys)
  Sosiaalityöntekijä Merja Renlund p. 044 2231358 
  Työhuone 6. kerros: 6B, huone 9

  Yksiköille nimetyn sosiaalityöntekijän poissa ollessa voi olla yhteydessä muihin keskussairaalan sosiaalityötekijöihin.

  Pohjois-Kymen sairaala


  Osastot 1-5 ja poliklinikat
  Sosiaalityöntekijä Jenni Pyötsiä p. 020 615 1615, työhuone POKS 2. kerros
  Sosiaalityöntekijä Hanna Jokimäki, p. 020615 1616, työhuone POKS 2. kerros

  Huom. POKS:n sosiaali- ja kriisipäivystys Sokri on Kouvolan kaupungin toimintaa, puh. 020 615 8227
   

  Kymenlaakson psykiatrinen sairaala ja poliklinikat:

  Osasto PSY1
  Sosiaalityöntekijä Anu Laukkarinen p. 044 2231273

  Osasto PSY2
  Sosiaalityöntekijä Anu Laukkarinen p. 044 2231273, potilaiden sukunimen mukaan A-L,
  Sosiaalityöntekijä Kaisa Laurikainen p. 044 2231622, potilaiden sukunimen mukaan M-Ö

  Osasto PSY4
  Sosiaalityöntekijä Kaisa Laurikainen p. 044 2231622

  Osasto PSY6
  Sosiaalityöntekijä Riitta Leino-Malmgren p. 044 2231494

  Osasto PSY7
  Sosiaalityöntekijä Merja Huuskonen p. 044 2231497

  (Aikuispsykiatrian osastojen 1, 2, 4, 6 ja 7 sosiaalityöntekijän poissaolon sijaistavat aikuispsykiatrian muut sosiaalityöntekijät oman työn ohessa) 

  Lasten psykiatrian osasto PSY10, kotisairaala ja Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka
  Sosiaalityöntekijä  Sari Toivola p. 044 2231702

  Kotkan lastenpsykiatrian poliklinikka
  Sosiaalityöntekijä Marjo Vuonos p. 044 2231773

  (Lastenpsykiatrian yksiköissä sosiaalityöntekijän poissaolon sijaistaa toinen lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijä oman työn ohessa.)

  Nuorisopsykiatrian osasto PSY8
  Sosiaalityöntekijä Maija Lamberg-Mikkonen p. 044 2231565

  Kotkan nuorisopsykiatrian poliklinikka
  Sosiaalityöntekijä Anne Männistö p. 044 3838529

  Kotkan nuorisopsykiatrian poliklinikka
  Ensio-työryhmä
  Sosiaalityöntekijä Henna Seppänen p. 044 3838530

  Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikka
  Sosiaalityöntekijä Maria Töyrylä p. 044 2231715

  Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikka
  Ensio-työryhmä
  Sosiaalityöntekijä Marke Koskinen p. 040 4815171

  Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikka
  Johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Tasala p. 044 3838531

  (Nuorisopsykiatrian yksiköissä sosiaalityöntekijän poissaolon sijaistavat muut nuorisopsykiatrian sosiaalityöntekijät oman työn ohessa.)
   

  Sosiaalipalveluiden vastuualue:

  Sosiaaliohjaaja Ulla Turunen p. 044 2231282. . Toimipiste erityishuollon poliklinikka, Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski (kauppakeskus Veturin yhteydessä).

  Sosiaalipalveluiden vastuualueella sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu mm.

  • erityishuollon poliklinikan sekä tutkimus- ja kriisijaksoille tulevien sekä kiireellisesti apua tarvitsevien asiakkaiden palveluun ohjaus, myös kunnan maksusitoumus
  • yhteistyö erityisesti kunnan vammaispalvelun kanssa, sekä tarpeen mukaan muiden palveluntuottajien kanssa, jotta asiakas saisi asianmukaiset palvelut
  • itsemääräämisoikeuslainsäädäntöön liittyvä asiakastyö
    

  Potilasasiamies

  Erikoissairaanhoidossa toimii kaksi potilasasiamiestä. Pohjois-Kymenlaakson Carean yksiköissä potilasasiamiehenä on Mari Huumonen, Keskussairaalassa Marjaana Julin.

  Potilasasiamies on tavoitettavissa puhelimitse maanantaista perjantaihin virka-aikaan.

  Potilasasiamies Mari Huumonen, p. 050 3100372
  (kiireellisissä tilanteissa poissaoloa sijaistaa Ulla Turunen KYPS / psykiatria, Sospa ja Marjaana Julin: POKS)

  Vastuualueet:

  • Aikuispsykiatrian osastot, Yleissairaalapsykiatrian pkl Kouvola ja Kotka
  • Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot ja poliklinikat
  • Sosiaalipalvelujen vastuualue
  • Pohjois-Kymen sairaala (POKS osastot ja poliklinikka


  Potilasasiamies Marjaana Julin p. 044 2231434
  (poissaoloa kiireellisissä potilasasiamiesasioissa sijaistaa Mari Huumonen)

  Vastuualue: Keskussairaalan yksiköt (KOKS osastot ja poliklinikat)


  Lisätietoja potilasasiamiehen tehtävistä löydät tästä.
   

  Sosiaaliasiamies

  Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Kymenlaakson sosiaalimies Sirkku Bilaletdin palvelee Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien asukkaita kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

  Sosiaalimies Sirkku Bilaletdin p. 040 728 7313, puhelinaika pääsääntöisesti ma 12-15 sekä ti, ke, to 9-11. Osoite : Salpausselänkatu 40 A, 45100 Kouvola. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@socom.fi

  Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät periaatteet.Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

  Sosiaalimiehen tehtävänä on

  1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

  2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä

  3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista

  4.toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

  5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunniassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

  Sosiaalimies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.

  Sosiaalimiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

  Sosiaalimies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

  Katso lisää asiakkaan oikeuksista tästä.