Vaaratapahtuma

Careassa tavoitteenamme on hyvä, turvallinen hoito ja tuki. Tästä huolimatta on mahdollista, että erilaisista ulkoisista syistä (häiriöt järjestelmissä, tiedonkulussa, töiden keskeytykset, kiiretilanteet henkeä uhkaavissa tilanteissa) johtuen aiheutuu vaaratilanteita. Raportoimme nämä vaaratapahtumat, käsittelemme ne ja etsimme niihin johtaneet syyt oppiaksemme virheistä ja kehittääksemme toimintaamme turvallisemmaksi.

Vaaratapahtuma on joko

  • läheltä piti -tilanne, jolloin tilanne huomataan ajoissa eikä potilaalle aiheudu siitä haittaa,
  • haittatapahtuma, jossa potilaalle aiheutuu hoitoon kuulumatonta haittaa.

Jos hoitosi aikana havaitset tilanteita, joista olisi voinut aiheutua tai aiheutui haittaa, toivomme, että tekisit vaaratapahtumailmoituksen tai annat muuten palautetta hoidosta. Ilmoituksen tai palautteen voi tehdä nimettömänä. Jos haluat saada ilmoitukseen tai palautteeseen vastauksen on hyvä laittaa yhteystiedot mukaan. Kaikki ilmoitukset ja palautteet käsitellään asianosaisten yksiköiden kanssa. Hoidon aikana voit myös heti ottaa havaitsemanne vaaratapahtumat puheeksi suoraan henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi jos olet epävarma saamiesi lääkkeiden oikeellisuudesta.

Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen »

Anna palautetta »