Miten voin itse vaikuttaa hoidon turvallisuuteen?

  Katso video »

  Katso esitys (ei ääntä) »
 

 

 

Lisätietoa:

Potilaan opas »

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry »

 

 

 

 

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on keskeinen osa hoidon laatua ja siihen kuuluvat:

  • Yleinen hoidon turvallisuus, sisältäen infektioturvallisuuden
  • Lääkintälaitteiden laiteturvallisuus sekä
  • Lääkehoidon turvallisuus

Asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus merkitsee sitä, että hän saa tarvitsemaansa oikean hoidon oikeaan aikaan eikä hoidosta aiheudu ylimääräistä haittaa. Terveyden ja sairaanhoito on joskus monimutkaista ja hyvin vaativaa eikä aina suju toivotulla tavalla. Itsessään jo vaativat ja raskaat hoidot saattavat aiheuttaa potilaalle toipumisen viivästymistä.

Potilailla ja omaisilla on tärkeä rooli turvallisuuden edistämisessä. Siksi on tärkeää, että hoidon aikana annatte kaikki tarvittavat taustatiedot hoitoanne varten sekä kerrotte toiveet ja oireenne. Toipumisenne kannalta on tärkeää, että osallistutte mahdollisimman paljon hoitonne suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää on myös kysyä ja tarkentaa hoito-ohjeitanne, jotta jatkohoitonne onnistuu teidän tai omaistenne toimesta.

Auta meitä tekemään työmme paremmin! »