Potilastietopyynnöt

Potilastietoja koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisena, joko vapaamuotoisella kirjeellä tai siihen
tarkoitukseen laadituilla lomakkeilla.

Asiakkaalla/potilaalla on kerran vuodessa oikeus saada potilasrekisterissä olevat tiedot maksutta.
Muiden tiedustelujen kustannukset näet hinnastosta.

Sairaskertomukset

Potilasasiakirjakysely (Word) »                     
Potilasasiakirjakysely (täytettävä PDF) »

Vainajan tietojen luovuttaminen (Word) »

Lähetä nämä pyynnöt täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Sairaskertomusarkisto/KOKS
Kotkantie 41
48210 Kotka

Tarkastuspyynnöt

 Lokitietojen tarkastuspyyntö (Word) »

 Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö (Word) »

Tietojen korjaamisvaatimus (Word) »

 Lähetä nämä pyynnöt täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kirjaamo/Carea
Kotkantie 41 D 9
48210 Kotka