Potilasasiamies

Potilasasiamiehet

Kymenlaakson keskussairaala
Marjaana Julin
p. 020 633 2101

Psykiatrinen sairaala ja psykiatrian poliklinikat sekä sosiaalipalvelut
Mari Huumonen
p. 020 633 4350

Potilaslain mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies. Hän voi olla myös useammalle yksikölle yhteinen. Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa potilaita potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies neuvoo, miten asiaa kannattaa selvittää hoitopaikassa. Hän neuvoo ja avustaa tarvittaessa myös muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa potilaan hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.