Potilaan oikeudet

Tärkeimmät sairaalapotilaan asemaan liittyvät lait ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä henkilötietolaki. Sairaalan toimintaa säätelee erikoissairaanhoitolaki. Jos sairaalan toiminnasta aiheutuu potilaalle vahinkoa, korvauksia säätelee potilasvahinkolaki.

Potilastietorekisterin rekisteriseloste »