Asiakasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali-ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätökseen.
 

  1.1.2017 lukien
 
 
Poliklinikkamaksu 41,70/käynti 

Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrian avohoidon yksikössä. 
Poliklinikkamaksua ei peritä henkilöiltä,joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
Maksu peritään myös lapsilta.

     

Käyntimaksu päivystyksessä  

41,70/käynti  Poliklinikkamaksua ei peritä henkilöiltä, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
Maksu peritään myös lapsilta.
 
     
Päiväkirurgian maksu 136,80 €  
     
Sarjahoitomaksu 11,50 €/kerta

Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.

Sarjahoitomaksua ei peritä henkilöiltä, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.

     
Hoitopäivämaksu
(lyhyt laitoshoito)
49,50 € Peritään tulo-, sairaalaolo-
ja lähtöpäiviltä.
     
Hoitopävämaksu
maksukaton
ylittymisen jälkeen
22,80 € Maksukatto 691  €
     
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa
laitoshoidossa
22,80 €  
     
Pitkäaikaishoidon maksut    
     
Kuntoutushoidon maksu 17,10 € Vammaiselle henkilölle
laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta.
     
Ylläpitomaksu sosiaalipalveluissa 23,40 €/kk  
     
Osittainen ylläpitomaksu
sosiaalipalveluissa
11,70 €/kk  
     
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle
annettu ylläpito sosiaalipalveluissa
11,50 €/vrk  
     
Käyttämättä/peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu 51,40 € Peritään 15 vuotta täyttäneeltä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.
Esteen sattuessa käyntiaika tulee peruuttaa mahdollisimman pian.Peruutus tulee tehdä puhelimitse äkillisissä mm. sairastapauksissa, soittamalla ajan antaneeseen yksikköön. Ei-kiireellisissä asioissa ajan voi peruuttaa myös sähköisellä Ota yhteyttä – lomakkeella
Puhelinnumerot löytyvät yhteystiedoista.
 
Erääntyneet maksut   Maksujen perinnän hoitaa perintätoimisto ja maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.