Asiakasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali-ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätökseen.

Kymenlaakson keskussairaala KOKS, Kotkantie 41, 48310 Kotka
Pohjois-Kymen sairaala POKS, Sairaalankuja 3 C, 45750 Sairaalamäki Kouvola
 

  1.1.2017
lukien

 
1.1.2018
lukien
 
Poliklinikkamaksu 41,70/käynti  41,20 €/käynti

Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrian avohoidon yksikössä. 
Poliklinikkamaksua ei peritä henkilöiltä,joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
Maksu peritään myös lapsilta.

       

Käyntimaksu päivystyksessä

 

41,70/käynti

 

 

  Poliklinikkamaksua ei peritä henkilöiltä, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
Yhteispäivystys KOKS 
klo 20-08, la-su, arkipyhä 
(yli 18v)   
  41,20 €/käynti  
       
Päivystys, yleissairaanhoito ja akuuttil. POKS
klo 20-08, la-su, arkipyhä 
(yli 18v)   
 

28,30 €/käynti

 

 
       
Yhteispäivystys KOKS, yleissairaanhoito klo 8-20   20,60 €/käynti  
       
Päivystys, yleissairaanhoito ja akuuttil. POKS klo 8-20   20,60 €/käynti  
       
Päiväkirurgian maksu 136,80 € 135,10 €  
       
Sarjahoitomaksu 11,50 €/kerta 11,40 €/kerta

Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.

Sarjahoitomaksua ei peritä henkilöiltä, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.

       
Hoitopäivämaksu
(lyhyt laitoshoito)
49,50 € 48,90 € Peritään tulo-, sairaalaolo-
ja lähtöpäiviltä.
       
Hoitopävämaksu
maksukaton
ylittymisen jälkeen
22,80 € 22,50 € Maksukatto 683  €
       
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa
laitoshoidossa
22,80 € 22,50 €  
       
Pitkäaikaishoidon maksut      
       
Kuntoutushoidon maksu 17,10 € 16,90 € Vammaiselle henkilölle
laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta.
       
Ylläpitomaksu sosiaalipalveluissa 23,40 €/kk 23,40 €/kk  
       
Osittainen ylläpitomaksu
sosiaalipalveluissa
11,70 €/kk 11,70 €/kk  
       
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle
annettu ylläpito sosiaalipalveluissa
11,50 €/vrk 11,40 €/vrk  
       
Käyttämättä/peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu 51,40 € 50,80 € Peritään 15 vuotta täyttäneeltä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.
Esteen sattuessa käyntiaika tulee peruuttaa mahdollisimman pian.Peruutus tulee tehdä puhelimitse äkillisissä mm. sairastapauksissa, soittamalla ajan antaneeseen yksikköön. Ei-kiireellisissä asioissa ajan voi peruuttaa myös sähköisellä Ota yhteyttä – lomakkeella
Puhelinnumerot löytyvät yhteystiedoista.
 
Erääntyneet maksut     Maksujen perinnän hoitaa perintätoimisto ja maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 

41,70/käynti 

 

11,50 €/kerta

 

23,40 €/kk