Asiakasmaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali-ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätökseen.

Kymenlaakson keskussairaala KOKS, Kotkantie 41, 48310 Kotka
Pohjois-Kymen sairaala POKS, Sairaalankuja 3 C, 45750 Sairaalamäki Kouvola
 

  1.1.2018
lukien
 
Poliklinikkamaksu 41,20 €/käynti

Poliklinikkamaksua ei peritä psykiatrian avohoidon yksikössä. 
Poliklinikkamaksua ei peritä henkilöiltä,joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
Maksu peritään myös lapsilta.

     

Käyntimaksu päivystyksessä, erikoissairaanhoito

 

41,20/käynti

 

 

Poliklinikkamaksua ei peritä henkilöiltä, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.
Maksu peritään myös lapsilta.
Yleislääketieteen yhteispäivystys KOKS, yleissairaanhoito klo 8-20
(yli 18v)
20,60 €/käynti  
     
Yleislääketieteen yhteispäivystys KOKS 
klo 20-08, la-su, arkipyhä 
(yli 18v)   
41,20 €/käynti  
     
Päivystys, yleissairaanhoito ja akuuttil. POKS klo 8-20 20,60 €/käynti  
     
Päivystys, yleissairaanhoito ja akuuttil. POKS
klo 20-08, la-su, arkipyhä 
(yli 18v)   

28,30 €/käynti

 

 
     
Päiväkirurgian maksu 135,10 €  
     
Sarjahoitomaksu 11,40 €/kerta

Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.

Sarjahoitomaksua ei peritä henkilöiltä, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.

     
Hoitopäivämaksu
(lyhyt laitoshoito)
48,90 € Peritään tulo-, sairaalaolo-
ja lähtöpäiviltä.
     
Hoitopävämaksu
maksukaton
ylittymisen jälkeen
22,50 € Maksukatto 683  €
     
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa
laitoshoidossa
22,50 €  
     
Pitkäaikaishoidon maksut    
     
Kuntoutushoidon maksu 16,90 € Vammaiselle henkilölle
laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta.
     
Ylläpitomaksu sosiaalipalveluissa 23,40 €/kk  
     
Osittainen ylläpitomaksu
sosiaalipalveluissa
11,70 €/kk  
     
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle
annettu ylläpito sosiaalipalveluissa
11,40 €/vrk  
     
Käyttämättä/peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu 50,80 € Peritään 15 vuotta täyttäneeltä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.
Esteen sattuessa käyntiaika tulee peruuttaa mahdollisimman pian. Peruutus tulee tehdä puhelimitse äkillisissä mm. sairastapauksissa, soittamalla ajan antaneeseen yksikköön. Ei-kiireellisissä asioissa ajan voi peruuttaa myös sähköisellä Ota yhteyttä – lomakkeella
Puhelinnumerot löytyvät yhteystiedoista.
 
Erääntyneet maksut   Maksujen perinnän hoitaa perintätoimisto ja maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.